ELMISHBAH ASE, S.H.I.
     
NIP : 197810012005021002
Tempat : Bengkalis
Tanggal Lahir : 10 Oktober 1978
Pendidikan : S-1
Pangkat : Penata Tk.I
Gol. Ruang : III/d
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muaradua
     
    Riwayat Pendidikan  : 1. SDN 001 - 12 Juni 1991
        2. MTS MUHAMMADIYAH - 04 Juni 1994
        3. MA ALMUKHLISIN - 05 Juni 1997
       

4. Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta - 02

    Maret 2002

         
     
    Riwayat Jabatan  : 1. Staf Pengadilan Agama Tanjung Pinang 01 Februari 2005
        2. Staf Pengadilan Agama Tanjung Pinang 01 Februari 2006
       

3. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Muara Labuh 01 

    April 2009

       

4. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Payakumbuh 28

    Januari 2012

       

5. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Solok 20

    September 2016

         6. Wakil Ketua Pengadilan Agama Muaradua 26 Oktober 2018
         7. Ketua Pengadilan Agama Muaradua 22 Mei 2019
     
    Tanda Jasa  :